anoia, diagnosis cultural, Dinamización del territorio, patrimonio cultural

L’Anoia és una Oportunitat. L’Activem?

La situació actual ens posarà davant de nous paradigmes en la gestió dels recursos culturals i naturals. Difícilment es poden plantejar projectes que no estiguin imbricats amb el seu entorn geogràfic més proper, és a dir, el seu territori. És necessari treballar amb una visió global i transversal que segurament implica més dificultats a curt termini, però que proposa camins reals, coherents i amb més possibilitats d’èxit en el futur.

A la comarca de l’Anoia a més ens trobem amb problemàtiques pròpies que podríem resumir de la següent manera:

  • Comarca complexa  i inconnexa: Territorialment l’Anoia no és una comarca històrica fruit d’una situació geogràfica comuna, més aviat el contrari, és una unió política de territoris amb diferents caràcters que dificulta una unitat en la determinació de propostes. Econòmicament s’observa un sud i centre amb un marcat accent industrial on l’economia se sustenta a través dels diferents complexos industrials existents, mentre que es pot observar un nord i oest de caràcter agrícola on el sector primari es la base econòmica del territori, amb un sector terciari en auge.
  • Desconeixement dels recursos existents: Desconeixement dels recursos patrimonials del territori  que implica la no identificació d’una part del territori amb les accions que s’estan desenvolupant i l’inici d’accions individuals que tenen poc futur en l’escenari actual.  No existeix una identitat cultural ja que el desconeixement dels recursos culturals i naturals de la comarca més la idiosincràsia territorial dificulta un missatge, discurs o relat comú. Sense un relat comarcal, tranversal i inclusiu difícilment serem capaços de crear un productes culturals amb capacitat per competir amb d’altres territoris. Sumar és força. Falta planificació que impossibilita el disseny de polítiques clares d’activació del patrimoni existent. En el cas del turisme, per exemple, la falta de planificació impedeix desenvolupar accions local i menys accions en xarxa amb la resta del territori.

Aquest escenari descrit ha de ser vist com un repte que cal treballar en comú. L’Anoia és un territori complex i divers que no presenta un únic element d’identificació, sinó uns quants. Això no és un problema, al contrari, ha de ser entès com una gran oportunitat. Cal proposar actuacions globals i conjuntes a nivell de tota la comarca que reverteixin sobre un conjunt més gran de ciutadans i que a la vegada tingui més capacitat en la diversitat de propostes. Des d’aquest punt de vista és necessari dur a terme un treball que defineixi quina és la identitat cultural de tot el territori, permeti establir un discurs i un argumentari conjunt i finalment sigui capaç de definir i prioritzar les accions polítiques conjuntes per Activar el Patrimoni de l’Anoia i Dinamitzar la Comarca.

Parlem de territori i recursos? Treballem una planificació cultural estratègica mancomunada? Proposem una marca de territori? Fem-ho! L’activació del patrimoni és una estratègia enfocada a posar en valor els recursos culturals i naturals del territori i planificar els nous usos i serveis que es poden desenvolupar. L’Anoia és una oportunitat!

Versión en español: L’Anoia es una oportunidad. La activamos?

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimoni Cultural
dgutierrez@diagnosiscultural.com

LinkedinFacebookTwitterWordpress Diagnosis Cultural